Dla studentów

Na tej stronie znajdą Państwo przydatne dokumenty i linki.

th {width:40%}

Regulamin studiów http://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
Statut Uniwersytetu Szczecińskiego http://monitor.usz.edu.pl/status-uniwersytetu-szczecinskiego/
Uczelniana strona dla Studenta http://studenci.usz.edu.pl/
Ogłoszenia wydziałowe http://wh.usz.edu.pl/student/ogloszenia/
Zasady rekrutacji
Dokumenty do pobrania http://wh.usz.edu.pl/dokumenty-do-pobrania/
Sylabusy http://wh.usz.edu.pl/sylabusy/
Aktualny plan zajęć http://www.whus.pl/pl/o-wydziale/instytuty-i-katedry/ins…
Osoba kontaktowa ds. studenckich dr Małgorzata Wrzosek

Wyniki ewaluacji studenckich Dostępne do wglądu u Dyrektora Instytutu prof. US dr hab. Macieja Witka.