Projekt FilozofUS

Celem projektu FilozofUS jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych i argumentacyjnych młodzieży szkolnej. Na warsztatach edukacji filozoficznej prowadzonych przez pracowników Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego rozwiną swoje zdolności analityczne, oratorskie i związane z krytycznym myśleniem.
DOŁĄCZ DO PROJEKTU