Rekrutacja

Rekrutację uczestników prowadzi się oddzielnie w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie. Za jej przeprowadzenie jest odpowiedzialny szkolny opiekun projektu. Sprawdź, kto jest opiekunem w Twojej szkole.

Do rekrutacji może przystąpić każdy uczeń i każda uczennica Twojej szkoły. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, musisz wypełnić i przekazać szkolnemu opiekunowi kartę zgłoszenia (pobierz plik pdf do wydruku), którą podpisujesz Ty i Twój rodzic. Rekrutacja trwa we wrześniu 2017 r. Dowiedz się jednak od swojego opiekuna, do którego dnia tego miesiąca musisz złożyć kartę zgłoszenia.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decyduje Twoje miejsce na liście rankingowej, którą sporządza się na podstawie średniej ocen za rok szkolny 2016/2017. Dodatkowe punkty otrzymują:

  • uczennice i uczniowie klas II: 0,5 pkt,
  • osoby z niepełnosprawnością: 0,25 pkt.

Do uczestnictwa w projekcie zostaje zakwalifikowanych 15 osób.

Zapoznaj się z pełnym tekstem Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.