Koło Naukowe „Kognikacja”

Koło Naukowe „Kognikacja” Kognitywistyki komunikacji działa przy Wydziale Humanistycznym od 2014 roku. Statutowym celem koła jest szeroko rozumiana integracja naukowa studentów wyżej wymienionego kierunku.

Dzień Kognitywistyki w Trafostacji

W 2015 roku studenci z koła zorganizowali Dzień Kognitywistyki w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, który zebrał bardzo pozytywne opinie.

Kognikacja2016

Natomiast w kwietniu 2016 zorganizowaliśmy I Studencko-Doktoranckie Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji Kognikacja2016 w Ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie, które zakończyły się wielkim sukcesem. W spotkaniu wzięli udział studenci, doktoranci i wykładowcy z sześciu polskich uczelni. Wielu z nich przedstawiło ciekawe i prowokujące do dyskusji referaty. Nasze Warsztaty to przede wszystkim świetna okazja do poznania studentów z innych ośrodków akademickich. Za nami wiele inspirujących rozmów. Było super! Idziemy za ciosem i za rok organizujemy Kognikację2017.

Zapraszamy do obejrzenia relacji podsumowującej konferencję.

W ramach swojej śródrocznej działalności koło organizuje również naukowe prelekcje z wieloma wybitnymi naukowcami.

Koło Naukowe „Kognikacja” na Facebooku: https://www.facebook.com/kognikacjausz/