O mnie

Od 2009 roku pracujęIMG_1590 w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 1997 ukończyłem studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2001 na Uniwersytecie Zielonogórskim obroniłem rozprawę doktorską z filozofii, a w roku 2012 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymałem stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (zwanej również kognitywistyką). 

Głównym obszarem moich badań jest teoria komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem teorii aktów mowy oraz pragmatyki postgrice’owskiej. Innym słowy, zajmują mnie dwa pytania: „Jak tworzymy świat za pomocą języka?” oraz „Jak kontekst wpływa na treść naszych wypowiedzi?”.  Prócz tego interesują mnie kognitywistyczne modele umysłu, w tym konstruowane przez współczesną kognitywistykę modele kompetencji komunikacyjnej.

Jestem autorem ponad 30 artykułów naukowych, które ukazały się m.in. w takich pismach, jak Journal of Pragmatics, Language & CommunicationArgumentationLanguage SciencesDialogue and UniversalismPhilosophicaLodz Papers in PragmaticsFilozofia NaukiPrzeglad Filozoficzny, Kwartalnik Filozoficzny oraz Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu. Opublikowałem też dwie monografie: Prawda, język i poznanie z perspektywy deflacjonizmu (Kraków 2005, praca wyróżniona Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Spór o podstawy teorii czynności mowy (Szczecin 2011, praca wyróżniona nagrodą Zachodniopomorski Nobel 2011 oraz Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 

W roku akademickim 2012/13 miałem przyjemność kierować pracą zespołu przygotowującego program kognitywistyki komunikacjikierunku studiów na Wydziale Humanistycznym US. Od września 2014 roku jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

 

chiricahua2chiricahuaIMG_9127