Publikacje

Artykuły w języku angielskim:

Maciej Witek, Coordination and Norms in Illocutionary Interaction, In: M. Witek and I. Witczak-Plisiecka (Eds.), Normativity and Variety of Speech Actions, Leiden: Brill 2019, 66-98 (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, Vol. 112). DOI 10.1163/9789004366527_005

Maciej Witek, Accommodation in Linguistic Interaction. On the so-called triggering problem, In: P. Stalmaszczyk (Ed.), Philosophical Insights into Pragmatics, Berlin & Boston: De Gruyter 2019, 163-192 (Philosophical Analysis, Vol. 79). DOI 10.1515/9783110628937-009

Kasia Jaszczolt, Maciej Witek, Expressing the Self: From Types of De Se to Speech Act Types, In: M. Huang and K.M. Jaszczolt (Eds.), Expressing the Self: Cultural Diversity and Cognitive Universals, Oxford: Oxford University Press 2018, 187-221.

Maciej Witek, Convention and Accommodation, Polish Journal of Philosophy 10(1), 2016, 99-115. DOI 10.5840/pjphil20161016

Maciej Witek, Mechanisms of Illocutionary GamesLanguage & Communication 42, 11-22. DOI 10.1016/j.langcom.2015.01.007

Maciej Witek, Linguistic underdeterminacy: A view from speech act theoryJournal of Pragmatics 76, 2015, 15-29. DOI 10.1016/j.pragma.2014.11.003

Maciej Witek, An interactional account of illocutionary practiceLanguage Sciences 47, 2015, 43-55. DOI 10.1016/j.langsci.2014.08.003

Katarzyna Budzyńska, Maciej Witek, Non-Inferential Aspects of Ad Hominem and Ad BaculumArgumentation 28, 2014, 301-315. DOI 10.1007/s10503-014-9322-6

Maciej Witek, Three Approaches to the Study of Speech ActsDialogue and Universalism 23 (1), 2013, 129-142. DOI: 10.5840/du201323125

Maciej Witek, How to Establish Authority with Words: Imperative Utterances and Presupposition Accommodation, In: A. Brożek, J. Jadacki & B. Žarnic (ed.), Theory of Imperatives from Different Points of View (2), Warszawa 2013 (Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, Vol. 7), 145-157.

Maciej Witek, Tacit Mechanisms and Heuristic TheorizingFilozofia Nauki 1 (77), 2012, 33-44.

Maciej Witek, Naturalizing Illocutionary Rules, In: M. Miłkowski and K. Talmont-Kaminski (ed.), Beyond Description: Naturalism and Normativity, London: College Publications 2010, 243-264.

Maciej Witek, Scepticism About Reflexive Intentions RefutedLodz Papers in Pragmatics 5 (1), 2009, 69-83. DOI 10.2478/v10016-009-0005-y

Maciej Witek, A Contextualist Account of the Linguistic Reality, In: J. Odrowąż-Sypniewska (ed.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, vol. 4, Warszawa: Semper 2008, 59-80.

Maciej WitekTruth and ConversationPhilosophica 75, 2005, 103-135.

Maciej Witek, Searle, Burge and Intentional Content, In: J. C. Marek & M. E. Reicher (eds.), Experience and Analysis. Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, vol. XII, Kirchberg 2004, 413-415.

Maciej Witek, Wittgenstein and the Internalism-Externalism Dilemma, In: W. Löffler & P. Weingartner (eds.), Knowledge and Belief. Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, vol. XI, Kirchberg 2003, 374-376.

Maciej Witek, The Minimalist Conception of Truth and Philosophy of Science. Ajdukiewicz’s Account of Scientific Inquiry, In: Artur Rojszczak, Jacek Cachro, Gabriel Kurczewski (eds.), Philosophical Dimensions of the Unity of Science, The Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2003, 251-266.

Książki:

Maciej Witek, Iwona Witczak-Pliskiecka (Eds.), Normativity and Variety of Speech Actions, Leiden: Brill (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, Vol. 112). DOI 10.1163/9789004366527

Maciej WitekPrawda, język i poznanie z perspektywy deflacjonizmu. Analiza krytyczna, Kraków: Aureus 2005.
Maciej WitekSpór o podstawy teorii czynności mowy, Szczecin: WN US 2011 (seria Umysł. Prace z Filozofii i Kognitywistyki). czytaj w IBUK

Artykuły w języku polskim:

 1. „Frege i semantyka języka naturalnego”, Principia, vol. XV, 1996, 177-190.
 2. „Wittgenstein i realizm”, w: Maciej Soin (red.), Wittgenstein w Polsce, Warszawa 1998, 153-175.
 3. „Uprzywilejowane wyrażenia”, Kwartalnik Filozoficzny, vol. XXVII, z. 4, 1999, 131-157.
 4. Deflacjonizm a element normatywny”Filozofia Nauki, rok IX, 2001, nr 2 (34), 101-122.
 5. „Czy deflacjonizm jest stanowiskiem niespójnym?”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXXI, z. 2, 2003, 107-133.
 6. Jakiej teorii prawdy relatywiści potrzebują?”Filozofia Nauki, nr 3-4, 2003, 143-158.
 7. „Semantyczny deflacjonizm a pragmatyka inferencyjna”, w: T. Mróz i M. Sieńko (red.), Propositiones, Zielona Góra 2005, 165-181.
 8. „Zgodność z rzeczywistością. Uwagi o Jacka J. Jadackiego teorii prawdy”Filozofia Nauki, nr 3, 2005, 115-126.
 9. Spór o naturę prawdy z punktu widzenia teorii czynności mowy”Filozofia Nauki, nr 2, 2006, 131-146.
 10. „O dwóch dylematach dotyczących roli semantyki w badaniach nad językiem”, w: E. Kochan i P. Ziemski (red.), Oblicza kultury. Człowiek — poznanie twórczość. Profesor Halinie Perkowskiej w darze, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, 185-210.
 11. „Teoria teorii znaczenia”, Filozofia Nauki, nr 2, 2009, 99-112.
 12. „Niedookreślenie językowe z punktu widzenia teorii zwrotnych warunków prawdziwości”, Filozofia Nauki, nr 3, 2009, 57-97.
 13. „Między inferencjonizmem i antyinferencjonizmem: spór o naturę kompetencji komunikacyjnej po odkryciu zjawiska niedookreślenia językowego”, w: P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa: Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010, 63-90.
 14. „Czynności illokucyjne jako akty interakcyjne”, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 3(75), 2010, 359-390.
 15. „Reporter w wielokulturowym świecie: między relatywizmem, prowincjonalizmem i krytycyzmem”, w: A. Głąb (red.), Filozofia i literatura (antologia tekstów), Warszawa: Semper 2011, 317-327.
 16. „Koncepcja pojęć ad hoc jako wytworów interpretacji aktów komunikacyjnych. Analiza krytyczna”, w: J. Bremer i A. Chuderski (red.), Pojęcia, Kraków: TAiWPN, Universitas 2011, 139-172.
 17. „Jakie skojarzenia ma umysł obliczeniowy? W obronie tezy o informacyjnej izolacji systemu wczesnego widzeniaStudia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 6(2), 2012, 67-82.
 18. „Spór między internalizmem i eksternalizmem w teorii czynności mowy”, w: P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych, (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego 1), Łódź 2013, 161-177.
 19. Neoaustinowskie ujęcie interakcji illokucyjnej”, w: P. Stalmaszczyk i P. Cap (red.), Pragmatyka, retoryka argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, Kraków 2014, 139-159.
 20. Jak zdobywać punkty w grze illokucyjnej„, w: P. Stalmaszczyk (red.), Od zdań do aktów mowy — rozważania lingwistyczne i filozoficzne, Łódź 2015, 188-206 (Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa, t. 3).
 21. „Akty mowy”, w: J. Odrowąż-Sypniewska (red.), Przewodnik po filozofii języka, Kraków: Wydawnictwo WAM 2016, 367-412.
 22. Myślenie wolne, myślenie szybkie i implikatury konwersacyjne. O zaletach podejściach interdyscyplinarnego”, w: B. Wawrzyniak, A. Wąsikowska, M. Witek (red.), Interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych. Zastosowanie modeli, metod oraz technik neuronauki poznawczej i kognitywistyki (tom w przygotowaniu).
 23. Jak polemizować z relatywizmem kulturowym. O dwóch strategiach antyrelatywistycznych”, w: Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Księga ofiarowana Prof. J. J. Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (tom w przygotowaniu).

Redakcja naukowa:

 1. Filozofia Nauki, Nr 3-4, 2003, blok artykułów III Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne.
 2. Philosophica, Vol. 75, 2005, tom tematyczny Truth, Knowledge and The Pragmaticsof Natural Language (zob. Introduction, 5-10).
 3. Filozofia Nauki, Nr 2, 2006, blok artykułów Prawda (zob. „Wstęp”, 23-26).
 4. (with Iwona Witczak-Plisiecka) Lodz Papers in Pragmatics, vol. 5, no 1, 2009, tom tematyczny Special Issue on Speech Actions (see „The many faces of speech act theory: editorial to special issue on speech actions”, 1-8).

Recenzje:

 1. „Konsekwencje Radykalne”, Znak, nr 534, 1999, 170-175
 2. „Problemy z nauką”, Znak, nr 548, 2001, 144-150.
 3. Retoryka i utopia”, Znak, nr 514, 1998, 130-137.
 4. Satysfakcja z prawdy”Znak, nr 511, 1997, 150-157.

Inne publikacje:

 1. Dwa miesiące w Oxfordzie”Forum Akademickie, nr 6 (70), 1999, 45-47.
 2. „O pożytkach płynących z dzielenia włosa na czworoMiesięcznik Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 3 (131), 2005, 6-9.
 3. „O naturze i ograniczeniach filozofii”, Przegląd Uniwersytecki, Szczecin, nr 4-6 2010, 84.
 4. „Kognitywistyka jako kierunek studiów”, Przegląd Uniwersytecki, Szczecin, nr 10-12 2010, 70-73.
 5. „Mediacja międzykulturowa. Nowy kierunek studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego”, Przegląd Uniwersytecki, Szczecin, nr 1-3 2012, 25-26.
 6. „Rozum planujący, rozum improwizujący i prowincjonalizm”, Przegląd Uniwersytecki, Szczecin, nr 10-12 2012, 24-25.
 7. Zła mowa”, Przegląd Uniwersytecki, Szczecin (w druku).