Seminarium archiwum

[powrót do strony seminarium]

Spotkania seminarium Poznanie i komunikacja w roku akademickim 2016/2017

Spotkania otwarte:

 • 25.10.2016  Adriana Schetz (Instytut Filozofii, WH, Uniwersytet Szczeciński), Ewolucyjne uwarunkowania komunikacji językowej
 • 29.11.2016  Maciej Witek (Instytut Filozofii, WH, Uniwersytet Szczeciński), Ewolucyjne uwarunkowania komunikacji, niekoniecznie językowej
 • 20.12.2016  Adam Kucharski (Instytut Psychologii, WH, Uniwersytet Szczeciński), Osobowościowe uwarunkowania procesu komunikowania
 • 24.01.2017  Bogdan Balicki (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, WF, Uniwersytet Szczeciński), Emergencja i determinacja strukturalna. Granice wiedzy o komunikacji
 • 28.02.2017  Maciej Witek (Instytut Filozofii, WH, Uniwersytet Szczeciński), Katarzyna Jaszczołt (Department of Theoretical and Applied Linguistics, University of Cambridge), Strategie odnoszenia się do siebie. Ujęcie z punktu widzenia teorii aktów mowy
 • 30.03.2017  Agata Wawrzyniak (Instytut Informatyki w Zarządzaniu, WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński), Barbara Wąsikowska (Instytut Informatyki w Zarządzaniu, WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński), Wykorzystanie metod neuronauki poznawczej w badaniach wpływu komunikacji marketingowej na zachowania konsumentów (spotkanie wyjątkowo w czwartek)
 • 25.04.2017  Maciej Sendłak (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski), Pragmatyczne aspekty sporu o kontrmożliwe okresy warunkowe, abstrakt
 • 30.05.2017  Wojciech Krysztofiak (Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński), Paradygmat nierozumienia w lingwistyce, abstrakt
 • 20.06.2017  Wanda Skoczylas (Instytut Rachunkowości, WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński), Andrzej Niemiec (Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), System pomiaru dokonań przedsiębiorstw

Spotkania dyskusyjno-czytelnicze:

 • 11.10.2016  Dyskusja na temat tekstu R. Stalnakera „On the Representation of Context” (Journal of Logic, Language, and Information 7: 3–19, 1998); wprowadzenie do dyskusji: Magdalena Maziarczyk.
 • 18.10.2016  Dyskusja na temat tekstu R. Stalnakera „Common Ground” (Linguistics and Philosophy 25: 701-721, 2002); wprowadzenie do dyskusji: Mateusz Włodarczyk.
 • 08.11.2016  Dyskusja na temat „Filozofii dowcipu” M.M. Hurleya, D.C. Dennetta i R.B. Adamsa Jr. (Kraków: Copernicus Center Press 2015); wprowadzenie do dyskusji: Aleksander Łakomiec.
 • 15.11.2016  Cele projektu badawczego „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice’owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”; referuje: Maciej Witek.
 • 22.11.2016  Dyskusja na temat rozdz. 3 „Pragmatic models of discourse interpretation” książki N. Ashera i A. Lascardides „Logics of Conversation” (Cambridge: Cambridge University Press 2003, 69-110); wprowadzenie do dyskusji: Anna Nowak.
 • 06.12.2016  Dyskusja na temat rozdz. 13 „Manipulacje komunikacyjne w praktyce: 1. Przesłuchanie podejrzanego ” książki Marka Tokarza „Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji” (Gdynia: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne); wprowadzenie do dyskusji: Paulina Modlitowska.
 • 13.12.2016  Dyskusja na temat tekstu Iry Novecka oraz Dana Sperbera „The why and how of experimental pragmatics: the case of ‚scalar inferences'” (w: D. Wilson & D. Sperber, Meaning and Relevance, 2012); wprowadzenie do dyskusji: Mateusz Włodarczyk.
 • 17.01.2017  Dyskusja na temat książki Michaela Tomasello „Dlaczego współpracujemy” (Kraków: Copernicus Center Press 2016); wprowadzenie do dyskusji: Kacper Kozłowski.
 • 07.03.2017  Dyskusja na temat tekstu M. Simons „Presupposition and Accommodation: Understanding the Stalnakerian Picture” (Pilosophical Studies 112: 251–278, 2003); wprowadzenie do dyskusji: Szymon Loduchowski.
 • 21.03.2017  Dyskusja na temat przygotowywanych prac dyplomowych.
 • 11.04.2017  Dyskusja na temat rozdz. „What Is Said” pracy Jennifer M. Saul Lying, Misleading, and What is Said (Oxford: Oxford University Press 2012); wprowadzenie do dyskusji: Aleksander Łakomiec.
 • 09.05.2017  Mateusz Włodarczyk, referat „Implicative verbs and accommodation”.
 • 23.05.2017  Paulina Modlitowska, referat „Implikatury w dialogach antagonistycznych”.
 • 06.06.2017  Dyskusja na temat tekstu D. Wilson i T. Matsui „Recent approaches to bridging: truth, coherence, relevance” ; wprowadzenie do dyskusji: Artur Chwałek.

 

Spotkania seminarium Poznanie i komunikacja w roku akademickim 2015/2016

 • 31.05.2016  Radosław Plato, Typologia koncepcji uteoretyzowania obserwacji
 • 24.05.2016  Magdalena Maziarczyk, Kontekst i sposoby jego reprezentacji
 • 17.05.2016  Anna Nowak, Pośrednie akty mowy — ujęcie kognitywistyczne
 • 10.05.2016  Paweł Kordula,  O naturalizacji doświadczeń mistycznych
 • 26.04.2016  Katarzyna Ciarcińska, Uwagi na temat artykułu: R. Langton „Blocking as counter-speech”
 • 05.04.2016  Grzegorz Klicki, Mówienie o prawdzie a metafory – ujęcie W.P. Alstona
 • 15.03.2016  Agnieszka Aloksa, Jestem chłopcem, jestem dziewczynką – rozwój seksualny dziecka
 • 08.03.2016  Paulina Modlitowska, Uwagi na temat artykułu: R. Langton, „Accommodating authority”
 • 01.03.2016  Marek Więcław,  Późny Wittgenstein a współczesna filozofia nauki
 • 23.02.2016  Justyna Grzeszczuk, Makroillokucyjne mechanizmy prefabrykacji światów możliwych
 • 12.01.2016  Olga Tunkiewicz, Samoświadomość u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • 15.12.2015  Magdalena Maziarczyk, Uwagi na temat artykułu: S. Pinker, M.A. Nowak i J.L. James, „The logic of indirect speech„, Proceedings of the National Academy of Science 105(3), 833-838.
 • 08.12.2015  Anna Nowak, Uwagi na temat artykułu: N. Asher, A. Lascarides, „Indirect Speech Acts”, Synthese 128, 2001, 183-228.
 • 01.12.2015  Karolina Janiak, Uwagi na temat artykułu: M. Kissine, „Pragmatics, Cognitive Flexibility and Autism Spectrum Disorders”, Mind & Language 27(1), 2012, 1-28.
 • 17.10.2015  Leszek Gracz, Język w komunikacji przedsiębiorstw z klientami w Internecie
 • 10.11.2015  Radosław Plato, Spór o granice uteoretyzowania obserwacji z perspektywy kontrowersji komputacjonizm-koneksjonizm
 • 27.10.2015  Maciej Sendłak, Okresy warunkowe i rozumowania abdukcyjne abstrakt
 • 20.10.2015  Agata Wawrzyniak, Komunikacja międzyagentowa w kontekście modelowania i symulacji zachowania konsumentów abstrakt
 • 13.10.2015  Mateusz Włodarczyk, Empiryczne badanie zjawiska
  wzmacnialności implikatur konwersacyjnych oraz presupozycji abstrakt

Spotkania seminarium Poznanie i komunikacja w roku akademickim 2014/2015:

 • 11.06.2015  Bartosz Kaluziński, Normatywność i znaczenie. Próba stworzenia interpretacji tezy o normatywności znaczenia z wykorzystaniem środków pojęciowych teorii aktów mowy abstrakt
 • 09.06.2015  Radosław Plato, Paula M. Churchlanda neuroobliczeniowe ujęcie teorii naukowych. Uwagi wstępne
 • 19.05.2015  Sylwester Jaworski, Rola mówiącego i słuchacza w procesie zmiany językowej z punktu widzenia gramatyki kognitywnej abstrakt
 • 28.04.2015  Maciej Sendłak, Zakładając niemożliwe abstrakt
 • 21.04.2015  Olga Tunkiewicz, Deficyty aktywności komunikacyjnej w dziecięcym zaburzeniu autystycznym
 • 14.04.2015  Sonia KamińskaKazimierz Twardowski o psychologii „z duszą” i „bez” 
 • 31.03.2015  Grzegorz Klicki, Doświadczenie mistyczne a percepcja  tekst wystapienia
 • 17.03.2015  Agnieszka AloksaEmocje a płeć  abstrakt
 • 30.01.2015  Maciej Witek, Komunikacyjna funkcja aktów wyrażania emocji. Uwagi na temat Dorit Bar-On koncepcji ewolucji języka wprowadzenie do dyskusji
 • 23.01.2015  Szymon Geisler,  Czy potrzebne są nam przeżycia fenomenalne?
 • 16.01.2015  Olga Tunkiewicz, Autyzm z punktu widzenia wiedzy o mózgu. Dyskusja na podstawie książki Małgorzaty Młynarskiej Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu
 • 09.01.2015  Michał Jarmoc,  Czy możemy wykorzystać niestandardowe struktury arytmetyczne w modelowaniu kognitywistycznym czynności numerycznych?
 • 12.05.2014  Paweł Kordula, Relacja między naturą ludzką a środowiskiem życia (kulturą) w procesie kształtowania umysłu. Uwagi na temat pracy S. Pinkera Tabula rasa. Spory o naturę ludzką
 • 05.12.2014  Grzegorz Klicki, Wielość praktyk mistycznych a prawda [tekst wystąpienia]
 • 21.11.2014  Szymon Geisler, Fenomen świadomości a przestrzeń informacyjna
 • 07.11.2014  Kinga Kowalczyk-Purol, Mem jako schemat poznawczy. Nowa próba konceptualizacji replikatorów kulturowych
 • 24.10.2014  Krystyna Maksymowicz-Ambros, Konwencja, kondycja, koncentracja i „przytomność gry” aktora odbita w zwierciadle umysłu widza. Przyczynek do dyskusji na przykładzie „Wesela” S. Wyspiańskiego w reżyserii Anny Augustynowicz w Teatrze Współczesnym w Szczecinie
 • 17.10.2014  Aleksandra Gad, Autyzm, intencjonalność, światy możliwe
 • 10.10.2014  Ewa Sikorska, Zespół Aspergera z punktu widzenia Baron-Cohena modelu czytania w myślach; prezentacja: TEORIA UMYSŁU

Spotkania seminarium Poznanie i komunikacja w roku akademickim 2013/2014:

 • 06.06.2014   Grzegorz KlickiDoxastic practices. Alstona koncepcja epistemologiczna (2)
 • 09.05.2014   Mateusz Włodarczyk, Współczesne ujęcie względności językowej. Analiza w oparciu o badania Joanny Rączaszek-Leonardi
 • 28.03.2014   Grzegorz Klicki, Doxastic practices. Alstona koncepcja epistemologiczna, tekst
 • 14.03.2014   Paweł Kordula, Doświadczenie mistyczne w świetle współczesnych modeli umysłu, tekst
 • 07.03.2014   Kinga Kowalczyk-Purol, Memetyczne wyjaśnienia religii, prezentacja
 • 24.01.2014   Marta Bartczak, William James o mistycyzmie, abstrakt
 • 17.01.2014   Tomasz Zaręba, Kategoria uptake w teorii aktów mowy
 • 10.01.2014   Katarzyna Szymańska, Donalda Hoffmana interfejsowa teoria percepcji
 • 06.12.2013   Agnieszka Aloksa i Kinga Kowalczyk-Purol, Pornography as a conversational exercitive
 • 29.11.2013   Michał Jarmoc i Andrzej Fulbiszewski, Formalna teoria debaty, abstrakt
 • 22.11.2013   Grzegorz Klicki, Boskie poznanie – przekonanie czy intuicja? (2), tekst wystąpienia
 • 15.11.2013   Grzegorz Klicki, Boskie poznanie – przekonanie czy intuicja? (1), tekst wystąpienia
 • 08.11.2013   Paweł Kordula, Uwagi o Trzech prawach qualiów