Wystąpienia

2015

 • 2015.11.21Ile znaczeń ma jedna wypowiedź? O mechanizmach komunikacji pośredniej„, Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora.
 • 2015.09.18 „Conjunction Fallacy and Scalar Implicatures”, Computational Methods in Experimental Economics, Międzyzdroje, 17-19.09.2015.
 • 2015.09.16 „Wyrażenia wskazujące, intencje komunikacyjne i sądowy aspekt tego, co powiedziane”, 10. Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19.09.2015.
 • 2015.05.14 „Phatic meaning, token-reflexive content, and deictical intentions. An Austinian account of demonstrative acts”, The Fourth International Conference on Philosophy of Language and Linguistics Philang, Łódź, 14-16.05.2015.
 • 2015.04.17 „Koordynująca funkcja konwencji illokucyjnych a normatywny aspekt interakcji illokucyjnej”, Seminarium Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Warszawa.
 • 2015.04.16 „Kategoria modułu umysłowego w kognitywistyce”, Spotkania z Kognitywistyką, Białystok.
 • 2015.04.11 „Mózg a trudności w komunikacji”, Dzień Mózgu 2015, Szczecin.
 • 2015.03.21 „Kategoria modułu jako narzędzie w badaniach nad umysłem. Rozważania metodologiczne”, Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015, Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Szczecin.
 • 2015.03.13 „Komunikacja lekarz-pacjent jako gra językowa”, XIV Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne, Łódź, 12-13.03.2015.
 • 2015.03.11 „Do czego służą konwencje? Koordynacja i współpraca w interakcji językowej”, Seminarium Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lublin.

2014 

 • 2014.12.19  „Kategoria modułu umysłowego jako narzędzie badawcze w kognitywistyce”, zebranie Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego, Szczecin.
 • 2014.12.08  „Funkcja konwencji interakcji illokucyjnej z punktu widzenia interakcjonistycznego modelu aktów mowy”, zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej, Kraków, IF UJ.
 • 2014.09.26  „Jak zdobywać punkty w grze illokucyjnej”, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego Poznanie, komunikacja i działanie. Mechanizmy integrujące i separujące, Szczecin, 25-27.09.2014.
 • 2014.09.05  „Pacjent i lekarz. Komunikacja jako gra językowa”, XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6.09.2014, sesja naukowa „Komunikacja w neurologii”.
 • 2014.05.23  „A score-keeping model of illocutionary games”, 12th ArgDiaP From Real Data to Argument Mining, Warszawa, 23-24.05.2014.
 • 2014.04.10  „Performative Utterances and Illocutionary Conventions”, Linguaggio e azione. Workshop intorno al volume Pragmatics of Speech Actions a cura di Marina Sbisà e Ken Turner, Triest, Włochy, 10.04.2014.

2013

 • 2013.12.12  „Committments and Entitlements in Illocutionary Interaction”, Speech Acts in Theory and Practice. A Workshop on the Nature of Speech Actions and the Methods Used in their Description, Szczecin, 12-13.12.2013.
 • 2013.06.04  „Reguły retoryczne i normatywny aspekt interakcji illokucyjnej”, seminarium GLLI, Opole.
 • 2013.05.18  „An Extarnalist Account of Illocutionary Games”, 10th ArgDiaP Speech Acts and Arguments, Warszawa, 18.05.2013.
 • 2013.05.17  „Three research developments in post-Austinian speech act theory”, 1st Interdisciplinary Graduate School on Argumentation and Rhetoric Social Dynamics of Argument, Warszawa, 16-17.05.2013.
 • 2013.05.11  „Rhetorical structure, entitlements and commitments. The normative aspect of linguistic interaction”, Philang 2013, Łódź, 9-11.05.2013.
 • 2013.04.12  „An externalist account of speech acts and their normative effects”, Meaning, Context, and Cognition, Łódź, 11-13.04.2013.

2012

 • 2012.10.10  „Normativity and Linguistic Interaction”, seminarium IASH, Edynburg.
 • 2012.09.22  „Mówienie jako źródło normatywnych stanów rzeczy. Neoaustinowskie ujęcie interakcji illokucyjnej”, Pragmatyka 2012: Interdyscyplinarne podejścia do pragmatyki, retoryki i argumentacji, Łódź, 20-22.09.2012.
 • 2012.09.18  „Eksternalistyczne ujęcie kontekstualizmu i tezy o niedookreśleniu językowym”, IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17-21.09.2012.
 • 2012.05.19  „How to Establish Authority With Words”, Imperatives in Theory and Practice, Warszawa, 18-19.05.2012.
 • 2012.05.07  „A neo-Austinian account of illocutionary interaction”, Culture, Communication, and Cognition, Lublin, 7-9.05.2012.
 • 2012.05.05  „Spór między internalizmem a eksternalizmem w teorii czynności mowy”, seminarium Metodologie językoznawstwa V, Łódź.
 • 2012.03.24 „An Austinian Account of Explicit Performative Talk”, Meaning, Context, and Cognition, Łódź, 22-24.03.2012.

2011

 • 2011.10.15  „Założenie o heterogeniczności, hipoteza skutku interakcyjnego, eksternalistyczne ujęcie mocy illokucyjnej oraz zasada pluralizmu metodologicznego w badaniach nad czynnościami mowy”, warsztaty Czynności mowy. Modele teoretyczne i ich zastosowania, Pobierowo, 14-16.10.2011.