Seminarium „Poznanie i komunikacja”

Witamy na stronie seminarium Grupy Badawczej „Poznanie i komunikacja” działającej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej członkami są pracownicy, doktoranci i studenci zainteresowani szeroko rozumianą problematyką kognitywistyczną oraz teorią języka i komunikacji. Założycielem grupy i organizatorem seminarium jest Maciej Witek, pracownik Instytutu Filozofii.

Dyskusyjno-czytelnicze spotkania seminarium odbywają się we wtorki w godz. od 16.00 do 18.00 w gmachu Wydziału Humanistycznego US (ul. Krakowska 71-79) w sali nr 091 (sala seminaryjna Instytutu Filozofii).

Wszystkich zainteresowanych kognitywistyką zapraszamy na otwarte spotkania seminarium, na których zaproszeni prelegenci przedstawiają wyniki swoich badań. Spotkania otwarte odbywają się w ostatnie wtorki miesiąca w godz. od 17.00 do 19.00 w gmachu Wydziału Humanistycznego US (ul. Krakowska 71-79) w sali nr 227.

Moderator seminarium: Maciej Witek

Sekretarz seminarium: Mateusz Włodarczyk

Harmonogram otwartych spotkań seminarium

Będzie:

 • 25.04.2017  Maciej Sendłak (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski), Pragmatyczne aspekty sporu o kontrmożliwe okresy warunkowe, abstrakt
 • 30.05.2017  Wojciech Krysztofiak (Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński), TBA
 • 20.06.2017  Wanda Skoczylas (Instytut Rachunkowości, WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński), Andrzej Niemiec (Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), TBA

Było:

 • 25.10.2016  Adriana Schetz (Instytut Filozofii, WH, Uniwersytet Szczeciński), Ewolucyjne uwarunkowania komunikacji językowej
 • 29.11.2016  Maciej Witek (Instytut Filozofii, WH, Uniwersytet Szczeciński), Ewolucyjne uwarunkowania komunikacji, niekoniecznie językowej
 • 20.12.2016  Adam Kucharski (Instytut Psychologii, WH, Uniwersytet Szczeciński), Osobowościowe uwarunkowania procesu komunikowania
 • 24.01.2017  Bogdan Balicki (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, WF, Uniwersytet Szczeciński), Emergencja i determinacja strukturalna. Granice wiedzy o komunikacji
 • 28.02.2017  Maciej Witek (Instytut Filozofii, WH, Uniwersytet Szczeciński), Katarzyna Jaszczołt (Department of Theoretical and Applied Linguistics, University of Cambridge), Strategie odnoszenia się do siebie. Ujęcie z punktu widzenia teorii aktów mowy
 • 30.03.2017  Agata Wawrzyniak (Instytut Informatyki w Zarządzaniu, WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński), Barbara Wąsikowska (Instytut Informatyki w Zarządzaniu, WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński), Wykorzystanie metod neuronauki poznawczej w badaniach wpływu komunikacji marketingowej na zachowania konsumentów (spotkanie wyjątkowo w czwartek)

Harmonogram dyskusyjno-czytelniczych spotkań seminarium

Będzie:

 • 09.05.2017  Mateusz Włodarczyk, TBA
 • 16.05.2017  TBA, wprowadzenie do dyskusji: Kacper Kozłowski.
 • 23.05.2017  TBA, wprowadzenie do dyskusji: Paulina Modlitowska.

Było:

 • 11.10.2016  Dyskusja na temat tekstu R. Stalnakera „On the Representation of Context” (Journal of Logic, Language, and Information 7: 3–19, 1998); wprowadzenie do dyskusji: Magdalena Maziarczyk.
 • 18.10.2016  Dyskusja na temat tekstu R. Stalnakera „Common Ground” (Linguistics and Philosophy 25: 701-721, 2002); wprowadzenie do dyskusji: Mateusz Włodarczyk.
 • 08.11.2016  Dyskusja na temat „Filozofii dowcipu” M.M. Hurleya, D.C. Dennetta i R.B. Adamsa Jr. (Kraków: Copernicus Center Press 2015); wprowadzenie do dyskusji: Aleksander Łakomiec.
 • 15.11.2016  Cele projektu badawczego „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice’owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”; referuje: Maciej Witek.
 • 22.11.2016  Dyskusja na temat rozdz. 3 „Pragmatic models of discourse interpretation” książki N. Ashera i A. Lascardides „Logics of Conversation” (Cambridge: Cambridge University Press 2003, 69-110); wprowadzenie do dyskusji: Anna Nowak.
 • 06.12.2016  Dyskusja na temat rozdz. 13 „Manipulacje komunikacyjne w praktyce: 1. Przesłuchanie podejrzanego ” książki Marka Tokarza „Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji” (Gdynia: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne); wprowadzenie do dyskusji: Paulina Modlitowska.
 • 13.12.2016  Dyskusja na temat tekstu Iry Novecka oraz Dana Sperbera „The why and how of experimental pragmatics: the case of ‚scalar inferences'” (w: D. Wilson & D. Sperber, Meaning and Relevance, 2012); wprowadzenie do dyskusji: Mateusz Włodarczyk.
 • 17.01.2017  Dyskusja na temat książki Michaela Tomasello „Dlaczego współpracujemy” (Kraków: Copernicus Center Press 2016); wprowadzenie do dyskusji: Kacper Kozłowski.
 • 07.03.2017  Dyskusja na temat tekstu M. Simons „Presupposition and Accommodation: Understanding the Stalnakerian Picture” (Pilosophical Studies 112: 251–278, 2003); wprowadzenie do dyskusji: Szymon Loduchowski.
 • 21.03.2017  Dyskusja na temat przygotowywanych prac dyplomowych.
 • 11.04.2017  Dyskusja na temat rozdz. „What Is Said” pracy Jennifer M. Saul Lying, Misleading, and What is Said (Oxford: Oxford University Press 2012); wprowadzenie do dyskusji: Aleksander Łakomiec.

 

Archiwum: spotkania seminarium w latach 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016.