Program studiów, komponenty w programie

Nasz program studiów jest interdyscyplinarny. Łączy właściwą wiedzę kognitywistyczną (zob. moduł Kognitywistyczne modele procesów poznawczych) z wiadomościami z zakresu filozofii, psychologii, językoznawstwa, pragmatyki, antropologii, kulturoznawstwa i socjologii (zob. moduł Interdyscyplinarny fundament kognitywistyki). Sporo uwagi poświęcamy praktycznym zastosowaniom wiedzy kognitywistycznej, a zwłaszcza umiejętnościom niezbędnym do tworzenia stron i rozwiązań internetowych (zob. moduł Praktyczne zastosowania). Nasi studenci sami tworzą sporą część swojego planu zajęć, wybierając wykłady i konwersatoria z modułów Języka i komunikacjaProcesy poznawcze oraz Człowiek i kultura.

Otwórz siatkę programu studiów (.pdf)

Interdyscyplinarny
fundament

Interdyscyplinarny fundament kognitywistyki

Przedmioty zaliczone do tego modułu pozwolą Ci lepiej zrozumieć interdyscyplinarny charakter kognitywistyki, a także źródła i uwarunkowania rozważanych przez nią pytań i zagadek. Kognitywistyka jest dyscypliną stosunkowo młodą. Problemy należące do jej pola badawczego mają jednak pewną tradycję. Rozważano jej w takich dziedzinach, jak psychologia poznawcza, filozofia, logika, informatyka, językoznawstwo, antropologia, socjologia wiedzy, kulturoznawstwo itp.

Przykładowe przedmioty:

 • psychologia poznawcza,
 • logika,
 • pragmatyka,
 • filozofia umysłu,
 • wprowadzenie do antropologii,
 • wprowadzenie do językoznawstwa,
 • wprowadzenie do kulturoznawstwa.

Modele procesów
mentalnych

Kognitywistyczne modele procesów poznawczych

Na naszych studiach poznasz osiągnięcia badawcze kognitywistyki, czyli modele podstawowych zdolności poznawczych: percepcji, rozumowania, podejmowania decyzji, pamięci, komunikacji. Dowiesz się, jak działa Twój aparat percepcyjny, ile znaczeń może mieć jedna wypowiedź, jakie czynniki mają wpływ na Twoje decyzje, a także ile jest form świadomości.

Przykładowe przedmioty:

 • wprowadzenie do kognitywistyki,
 • modele umysłu,
 • teorie kompetencji komunikacyjnej,
 • problemy kognitywistyki I: percepcja,
 • problemy kognitywistyki IV: świadomość,
 • problemy kognitywistyki V: motywacja i podejmowanie decyzji.

Praktyczne
zastosowania

Praktyczne zastosowania

Cenimy kognitywistykę nie tylko za jej teoretyczny wkład w zrozumienie ludzkiego umysłu, ale również za możliwość praktycznego wykorzystania jej osiągnięć badawczych. Dzięki pracom kognitywistów wiemy lepiej, jak tworzyć skutecznie formy przekazu językowego oraz wizualnego, jak projektować strony internetowe łatwo trafiające do odbiorców, jak organizować pracę zespołu projektowego oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przykładowe przedmioty:

 • podstawy informatyki,
 • architektura informacji internetowej,
 • użyteczność aplikacji internetowych,
 • tworzenie stron internetowych,
 • warsztaty z komunikacji internetowej,
 • warsztat z organizacji badań naukowych i działalności gospodarczej.

Język
i komunikacja

Język i komunikacja

Na przedmiotach z modułu Język i komunikacja dowiesz się więcej o konkretnych formach interakcji językowej oraz o ich poznawczych i kulturowych uwarunkowaniach. Poznasz środki językowe i strategie komunikacyjne przydatne w odmiennych sytuacjach komunikacyjnych: dowiesz się, jak skutecznie używać języka pracując w zespole projektowym, prowadząc negocjacje, ustalając normy i reguły współpracy czy też formułując przekaz reklamowy.

Przykładowe przedmioty:

 • social media,
 • poprawność językowa w komunikacji interpersonalnej,
 • komunikacja w reklamie,
 • język, komunikacja i poznanie społeczne u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • językoznawstwo kognitywne.

Procesy
poznawcze

Procesy poznawcze

Wykłady i konwersatoria wybierane w ramach modułu Procesy poznawcze poszerzą Twoją wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego umysłu. Razem z prowadzącymi zajęcia omówisz najnowsze artykuły badawcze publikowane w renomowanych czasopismach naukowych. Poznasz wyniki najnowszych prac eksperymentalnych i aktualnie rozwijane modele zdolności poznawczych.

Przykładowe przedmioty:

 • estetyka i neuroestetyka,
 • mózgi kobiet i mężczyzn,
 • arytmetyka kognitywna,
 • psychologiczne aspekty pamięci,
 • pamięć autobiograficzna.

Człowiek
i kultura

Człowiek i kultura

Przedmioty z modułu Człowiek i kultura pozwolą Ci lepiej zrozumieć relacje między kognitywistyką i współczesną kulturą. Dowiesz się więcej o historii i ewolucji idei kognitywistycznych. Poznasz również najnowsze trendy we współczesnej humanistyce i kulturze.

Przykładowe przedmioty:

 • historia sceptycyzmu,
 • koncepcje człowieka,
 • kultura organizacji,
 • od psychologii opisowej do fenomenologii,
 • nowe media w komunikacji społecznej i kulturze.