Wybór faktultetów 2017/2018

Studentki i Studenci Kognitywistyki komunikacji (studia pierwszego stopnia).

Do 22 czerwca br. wybieramy przedmioty fakultatywne na rok akademicki 2017/2018.

Wyboru dokonujemy u starosty roku przez wpisanie swojego nazwiska na listę przedmiotu, na który się decydujemy. Starostowie przekazują wypełnione listy do sekretariatu Instytutu Filozofii do 22 czerwca 2017 r.