Studenci I roku

Poniższa lista przedmiotów do wyboru dotyczy tych, którzy są obecnie na I roku Kognitywistyki  (rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018)

Na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 proszę wybrać:

jeden z dwóch niżej zaproponowanych wykładów monograficznych z modułu „Człowiek i kultura”:

Na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 proszę wybrać:

jeden z dwóch niżej zaproponowanych wykładów monograficznych z modułu „Język i komunikacja”:

jedno z dwóch niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Język i komunikacja”:

dwa z czterech niżej zaproponowanych wykładów monograficznych z modułu „Procesy poznawcze”:

jeden z dwóch niżej zaproponowanych wykładów monograficznych z modułu „Człowiek i kultura”:

 

Uwaga: studenci obecnego I roku mają zatem wybrać 1 przedmiot na semestr zimowy i 5 przedmiotów na semestr letni — łącznie 6 przedmiotów.