Studenci I roku

Poniższa lista przedmiotów do wyboru dotyczy tych, którzy są obecnie na I roku Kognitywistyki  (rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021).

Na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022 proszę wybrać:

Moduł „Człowiek i kultura”:

1. Jeden z dwóch niżej zaproponowanych wykładów monograficznych z modułu „Człowiek i kultura”:

Na semestr letni w roku akademickim 2021/2022 proszę wybrać:

Moduł „Język i komunikacja”:

1. Jeden z dwóch niżej zaproponowanych wykładów monograficznych z modułu „Język i komunikacja”:

2. Jedno z trzech niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Język i komunikacja”:

Moduł „Procesy poznawcze”:

1. Dwa z czterech niżej zaproponowanych wykładów monograficznych z modułu „Procesy poznawcze” (jeden z „Wykład 1”, jeden z „Wykład 2”):

Wykład 1, semestr. 4 letni 2021/2022:

Wykład 2, semestr 4 letni 2021/2022:

Moduł „Człowiek i kultura”:

1. Jeden z trzech niżej zaproponowanych wykładów monograficznych z modułu „Człowiek i kultura”:

Uwaga: studenci obecnego I roku mają zatem wybrać 1 przedmiot na semestr zimowy i 5 przedmiotów na semestr letni — łącznie 6 przedmiotów.