Studenci II roku

Poniższa lista przedmiotów do wyboru dotyczy tych, którzy są obecnie na II roku Kognitywistyki (rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020).

Na semestr zimowy roku 2021/2022 proszę wybrać:

Moduł „Język i komunikacja”:

1. Jeden z dwóch niżej zaproponowanych wykładów monograficznych z modułu „Język i komunikacja”:

2. Jedno z czterech niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Język i komunikacja”:

Moduł „Procesy poznawcze”:

1. Jeden z dwóch niżej zaproponowanych wykładów monograficznych z modułu „Procesy poznawcze”:

2. Jedno z trzech niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Procesy poznawcze”:

Moduł „Człowiek i kultura”:

1. Jedno z dwóch niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Człowiek i kultura”:

Na semestr letni roku 2021/2022 proszę wybrać:

Moduł „Język i komunikacja”:

1. Jedno z czterech niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Język i komunikacja”:

Moduł „Procesy poznawcze”:

1. Jedno z dwóch niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Procesy poznawcze”:

Moduł „Człowiek i kultura”:

1. Jedno z trzech niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Człowiek i kultura”:

Uwaga: studenci obecnego II roku mają zatem wybrać 5 przedmiotów na semestr zimowy i 3 przedmioty na semestr letni — łącznie 8 przedmiotów.