Studia II stopnia

Zapisz się na Kognitywistykę Komunikacji II stopnia

Zapraszamy wszystkich absolwentów studiów I stopnia — nie tylko kognitywistycznych.

W październiku 2016 roku ruszają studia II stopnia na kierunku Kognitywistyka Komunikacji.

Studia są dla tych, którzy interesują się współczesnymi badaniami nad mózgiem, umysłem oraz komunikacją. Mają charakter multidyscyplinarny i praktyczny. Studenci prowadzą własne projekty badawcze oraz uczą się projektować rozwiązania internetowe.

Program studiów

W programie Kognitywistyki II stopnia są przedmioty z wielu dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. Lista wybranych przedmiotów:

 • Językoznawstwo kognitywne
 • Problemy kognitywistyki
 • Wprowadzenie do neuronauki poznawczej
 • Klasyczne koncepcje i nowoczesne ujęcia zdolności i procesów poznawczych
 • Człowiek jako podmiot własnych działań
 • Statystyka
 • Techniki komputerowej analizy danych
 • Modelowanie i symulacja procesów poznawczych i komunikacyjnych
 • Zagadnienia kognitywistyki I: komunikacja, wspólne działanie i poznanie społeczne
 • Zagadnienia kognitywistyki II: uczenie się
 • Zagadnienia kognitywistyki III: pojęcia
 • Zagadnienia kognitywistyki IV: przekonania
 • Projektowanie rozwiązań internetowych
 • Dostępność i użyteczność interfejsów
 • Prowadzenie firmy IT

Pełna lista przedmiotów oraz program studiów (PDF).

Zapraszamy na stronę z informacjami rekrutacyjnymi Kognitywistyki komunikacji II stopnia w serwisie dla Kandydatów Wydziału Humanistycznego.

Dlaczego warto studiować kognitywistykę

Studenci naszego kierunki zdobędą usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu kognitywistyki oraz nauk stanowiących jej interdyscyplinarny fundament: filozofii, językoznawstwa, psychologii, socjologii, neuronauki poznawczej, nauk o komunikacji i in.

Wymiar praktyczny Kognitywistyki pozwoli absolwentom projektować i tworzyć kognitywistycznie zoptymalizowane rozwiązania internetowe oraz inne rozwiązania wspomagające komunikację. Studenci nauczą się prowadzić proces UX (projektowanie user experience), który pozwoli na zaprojektowanie rozwiązań internetowych od badania potrzeb, analizę biznesową, projektowanie architektury informacji, prototypowanie i testy z użytkownikami.

Plakat promujący studia Kognitywistyka Komunikacji II

Perspektywy zawodowe

Absolwent Kognitywistyki, może podjąć pracę w mediach, w branży IT (np. jako UX designer), agencje interaktywnych i reklamowych, centrach informacji i promocji, serwisach internetowych oraz innych branżach i instytucjach związanych z przekazywaniem informacji oraz komunikacją, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji internetowej.

Nasi absolwenci będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług związanych z komunikacją i przekazywaniem informacji, promocją i reklamą, a także z działalnością ekspercką w zakresie kognitywistyki.

Studenci nauczą się organizować m.in. pracę zespołów projektowych – badawczych i eksperckich – i podejmować skuteczne działania mające na celu transfer wiedzy i innowacji oraz współpracę między jednostkami badawczymi oraz podmiotami życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego.