Wybór fakultetów 2018/2019 (II stopień)

Studentki i Studenci Kognitywistyki komunikacji (studia drugiego stopnia).

Do 22 czerwca br. wybieramy przedmioty fakultatywne na rok akademicki 2018/2019.

Wyboru dokonujemy u starosty roku przez wpisanie swojego nazwiska na listę przedmiotu, na który się decydujemy. Starostowie przekazują wypełnione listy do sekretariatu Instytutu Filozofii do 22 czerwca 2018 r.

Poniżej znajduje się lista przedmiotów do wyboru:

Na semestr zimowy roku 2018/2019 proszę wybrać:

jedno z dwóch niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Własny projekt badawczy” na semestr zimowy i letni:

jeden z trzech niżej zaproponowanych wykładów monograficznych z modułu „Dyscypliny nauk humanistycznych”:

jedno z trzech niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Dyscypliny nauk o języku i komunikacji”:

jedno z dwóch niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Dyscypliny nauk o poznaniu”:

Na semestr letni roku 2018/2019 proszę wybrać:

jedno z dwóch niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Własny projekt badawczy”:

jedno z dwóch niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Nowe trendy w naukach o poznaniu”:

jedno z dwóch niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Nowe trendy w humanistyce”:

jedno z trzech niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Nowe trendy w naukach o języku i komunikacji”:

 

Uwaga: studenci obecnego I roku drugiego stopnia mają zatem wybrać 4 przedmioty na semestr zimowy i 4 przedmioty na semestr letni — łącznie 8 przedmiotów.