Wybór fakultetów 2021/2022

Studentki i Studenci Kognitywistyki komunikacji (studia drugiego stopnia).

Do 7 czerwca br. wybieramy przedmioty fakultatywne na rok akademicki 2021/2022.

Wyboru dokonujemy na platformie e-proDziekan poprzez zaznaczenie przedmiotu, na który się decydujemy.

Poniżej znajduje się lista przedmiotów do wyboru:

Na semestr zimowy roku 2021/2022 proszę wybrać:

Własny projekt badawczy:

1. Jedno z dwóch niżej zaproponowanych laboratoriów z modułu „Własny projekt badawczy” na semestr zimowy i letni:

Moduł „Dyscypliny nauk humanistycznych”:

1. Jedno z trzech niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Dyscypliny nauk humanistycznych”:

Moduł „Dyscypliny nauk o języku i komunikacji”:

1. Jedno z trzech niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Dyscypliny nauk o języku i komunikacji”:

Moduł „Dyscypliny nauk o poznaniu”:

1. Jedno z dwóch niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Dyscypliny nauk o poznaniu”:

Na semestr letni roku 2021/2022 proszę wybrać:

„Własny projekt badawczy”:

1. Jedno z dwóch niżej zaproponowanych laboratoriów z modułu „Własny projekt badawczy” na semestr zimowy i letni:

Moduł „Nowe trendy w naukach o poznaniu”:

1. Jedno z trzech niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Nowe trendy w naukach o poznaniu”:

Moduł „Nowe trendy w humanistyce”:

1. Jedno z trzech niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Nowe trendy w humanistyce”:

Moduł „Nowe trendy w naukach o języku i komunikacji”:

1. Jedno z trzech niżej zaproponowanych konwersatoriów monograficznych z modułu „Nowe trendy w naukach o języku i komunikacji”:

Uwaga: Studenci obecnego I roku drugiego stopnia mają zatem wybrać 4 przedmioty na semestr zimowy i 4 przedmioty na semestr letni — łącznie 8 przedmiotów.