Zespół

dr hab. Maciej Witek, prof. US

 • Przedmiot badań: komunikacja i modelowanie umysłu.
 • Publikacje w czasopismach: Journal of Pragmatics, Language & Communication, Language Sciences, Argumentation, Lodz Papers in Pragmatics, Philosophica.
 • Laureat Zachodniopomorskiego Nobla i Nagrody Indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Staże naukowe: Arizona University, University of Glasgow, University of Edinburgh.
 • Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.

dr hab. Adriana Schetz, prof. US.

 • Przedmiot badań: percepcja, świadomość, działanie, pamięć.
 • Staże naukowe: Ohio State University, University of Glasgow, Central-European University in Budapest.
 • Współpraca naukowa z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym.
Tadeusz Szubka

prof. dr hab. Tadeusz Szubka

 • Przedmiot badań: metodologia kognitywistyki.
 • Laureat Zachodniopomorskiego Nobla
 • Grant Fundacji Nauki Polskiej: Filozofia analityczna: historia i najnowsze wyzwania.
 • Staże naukowe: Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, University of Birmingham.

prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski

Wojciech Krysztofiak

dr hab. Wojciech Krysztofiak

 • Przedmiot badań: kognitywne mechanizmy przetwarzania tekstu, myślenie matematyczne, problematyka autyzmu.
 • Grant Narodowego Centrum Nauki: Kognitywne mechanizmy aktów referencji liczebnikowej.
 • Staże naukowe: University of Oslo.
 • Publikacje w renomowanych czasopismach: Axiomathes, Synthese, Semiotica, Husserl Studies.
Karol Polcyn

dr Karol Polcyn

 • Przedmiot badań: świadomość, pojęcia fenomenalne.
 • Grant Narodowego Centrum Nauki: Świadomość fenomenalna i pojęcia fenomenalne.
 • Staże naukowe: University of London/King’s College, University of Edinburgh, St. Andrews University.
 • Doktorat na Temple University, USA.
Renata Ziemińska

prof. dr hab. Renata Ziemińska

Małgorzata Wrzosek

dr Małgorzata Wrzosek

 • Przedmiot badań: percepcja słuchowa, interakcja audio-wizualna, psychoakustyka tinnitusu.
 • Staże naukowe: Freie Universität Berlin, Aix-Marseille University, University of Bergen, Universität und UniversitätsSpital Zürich.
 • Publikacje w czasopismach: Frontiers in Psychology, Archives of Acoustics oraz Science of The Total Environment.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego i Polskiego Towarzystwa Akustycznego.